با همکاران آموزش دیده زیب شما می توانید هر کجا که هستید از طریق اعزام آرایشگر به منزل یا محل کار، خدمات استایلینگ مو از براشینگ ساده تا کرلی و شنیون را دریافت کنید. برای این منظور کافیست خدمات مد نظر خود را انتخاب کرده و سپس ارتفاع موی خود را انتخاب کنید.

شما می توانید هر کجا که هستید، با همکاران آموزش دیده زیب، ازخدمات ناخن از سوهان و لاک تا مانیکور و پدیکور و ماساژ دست و پا بهره مند شوید. کافیست خدمت / خدمات مد نظر خود را انتخاب نمایید.

Link to: ارتباط با ماLink to: نحوه کار با زیبLink to: خانهLink to: ارتباط با ما