شرایط و مقررات استفاده از نرم‌افزار زیب آنلاین

کاربر گرامی، با توجه به این که نرم‌افزار "زیب آنلاین" سرویس های آرایشگاهی به بانوان را تحت شرایط و مقررات ذیل ارائه می‌نماید، ضرورت دارد پیش از نصب یا استفاده از این نرم‌افزار، سند حاضر را به دقت مطالعه فرمائید و در صورت موافقت، مبادرت به نصب و استفاده از آن نمائید. بدیهی است استفاده شما از این نرم‌افزار به منزله قبول تمامی شرایط و مقررات ذیل به عنوان قرارداد الزام‌‌آور فیمابین خواهد بود.

ماده ۱ : تعاریف

در این سند، واژگان و اصطلاحات به کار رفته، واجد معانی به شرح ذیل هستند؛

۱-۱- شرکت: شرکت نوین پایش ارتباط امید که با نام تجاری زیب‌ آنلاین، خدمات نرم‌‌افزاری در حوزه سرویس‌های آرایشگاهی ارائه می‌دهد.

۲-۱- زیب‌ آنلاین: خدمات نرم‌افزاری است که شرکت با استفاده از آن بانوان متقاضی استفاده از سرویس‌های آرایشگاهی را به سالن‌های زیبایی یا آرایشگران متقاضی ارائه سرویس متصل می‌نماید.

۳-۱- سامانه زیب آنلاین: مجموعه امکانات نرم‌افزاری شرکت شامل و نه محدود به اپلیکیشن زیب آنلاین می‌باشد که کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت می‌باشد.

۴-۱- سرویس‌های آرایشگاهی: منظور خدمات آرایشگاهی متداول در سالن‌های زیبایی بانوان است که در دسته‌های مختلف در سامانه زیب آنلاین به متقاضیان استفاده از این خدمات نمایش داده می‌شود و از جمله شامل خدمات زیبایی مربوط به ناخن، مو، مژه و ابرو، آرایش صورت، خدمات سلامتی مربوط به پوست، ماساژ و ... است.

۵-۱- کاربر متقاضی: شخص یا اشخاص حقیقی خانم که با استفاده از سامانه زیب آنلاین سرویس‌های آرایشگاهی را به صورت انفرادی یا گروهی درخواست می‌نماید/ند. این درخواست‌ها می تواند به صورت رزرو وقت از سالن‌های زیبایی یا اعزام آرایشگر به محل باشد.

۶-۱- کاربر سالن: منظور سالن‌های زیبایی است که با ثبت نام در سامانه زیب آنلاین، متقاضی دریافت درخواست های ارسالی از سوی کاربران متقاضی می باشند و از این طریق امکان رزرو وقت از سالن خود یا اعزام آرایشگران مجموعه خود را برای کاربران متقاضی فراهم می‌آورند.

۷-۱- کاربر مجری : منظور متخصص امور زیبایی است که به صورت مستقل یا با همکاری سالن‌ها به ارائه سرویس های آرایشگاهی می‌پردازد و با ثبت نام در سامانه زیب آنلاین متقاضی دریافت درخواست‌های ارسالی از سوی کاربران متقاضی است.

۸-۱- کاربران: مجموعه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از کاربر متقاضی، کاربر سالن و کاربر مجری است که متقاضی استفاده از زیب آنلاین هستند.

۹-۱- حساب کاربری: منظور حسابی است که کاربران برای استفاده از زیب آنلاین می‌بایست مطابق شرایط مورد نظر شرکت در نرم‌افزار ایجاد نمایند.

۱۰-۱- حق استفاده و بهره‌برداری از نرم‌افزار: مبلغی است که کاربر سالن/مجری در برابر استفاده از سامانه زیب آنلاین برای یافتن متقاضی و دریافت درخواست‌ها به شرکت پرداخت می‌نمایند.

ماده ۲ : حساب کاربری

۱-۲- کاربران برای استفاده از زیب آنلاین می‌بایست نسبت به ایجاد حساب کاربری با لحاظ شرایط ذیل اقدام نمایند:

تبصره: در صورتی که در مواقع خاص شرکت به اطلاعات تکمیلی دیگری نیازمند باشد، کاربران موظف به همکاری خواهند بود.

۲-۲- هر کاربر مجاز به ایجاد یک حساب کاربری در سامانه زیب آنلاین خواهد بود.

۳-۲- کاربران با ایجاد حساب کاربری، مسئولیت صحت اطلاعات وارده را به عهده می‌گیرند و متعهد می‌گردند در صورت هر گونه تغییر، نسبت به روز رسانی این اطلاعات در سامانه زیب آنلاین اقدام نمایند.

۴-۲- مسئولیت تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته از یک حساب کاربری با صاحب آن می‌باشد لذا انتقال حساب کاربری به دیگر اشخاص مطلقا ممنوع می‌باشد. همچنین ضروری است در صورتی که کاربران ظن دسترسی اشخاص ثالث به رمز عبور خود را داشته باشند یا در مواقعی همچون سرقت گوشی موبایل یا سرقت رمز عبور و مانند آن، سریعا نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع به شرکت اقدام کرده، حساب کاربری خود را مسدود نمایند.

ماده ۳: هزینه استفاده از خدمات

۱-۳- هزینه سرویس‌های آرایشگاهی به تفکیک و به صورت مقطوع در سامانه زیب آنلاین معین شده و به کاربران به شرح ذیل نمایش داده می‌شود:

تبصره: در صورت اعزام مجری به محل، هزینه ایاب و ذهاب به هزینه سرویس افزوده می‌شود.

۲-۳- حق استفاده و بهره‌برداری از سامانه زیب آنلاین حسب مورد و بر اساس قراردادهای منعقده با کاربران سالن/مجری محاسبه و توسط ایشان به شرکت پرداخت می‌گردد.

تبصره: برای تسهیل امور، شرکت به وکالت از کاربران سالن/ مجری هزینه سرویس‌های آرایشگاهی را از کاربر متقاضی دریافت و پس از کسر حق استفاده و بهره‌برداری خود، الباقی را به حساب تعرفه شده از سوی کاربر سالن/مجری واریز می‌کند.

۳-۳- کاربر سالن/مجری به موجب شرایط استفاده حاضر به شرکت اختیار می‌دهد حق استفاده و بهره داری از سامانه زیب آنلاین را در طول زمان تغییر دهد. این تغییر از طریق سامانه زیب آنلاین به کاربر اطلاع رسانی می شود.

۴-۳- کاربر متقاضی می‌تواند هزینه سرویس دریافتی خود را به یکی از دو روش نقدی یا اعتباری پرداخت نماید و کاربر سالن/مجری نمی‌تواند کاربر متقاضی را به انجام یکی از دو روش اجبار نماید.

۵-۳- شرکت حسب سیاست‌های خود ممکن است بدون دریافت وجهی، بسته‌های تشویقی برای کاربران در قالب پاداش، جایزه، کد تخفیف و مانند آن در نظر بگیرد. با انقضای تاریخ اعتبار این بسته‌ها یا در صورت کشف موارد تخلف یا سواستفاده از این مشوق‌ها، شرکت می‌تواند به صورت یک طرفه این بسته‌های تشویقی را لغو یا باطل نماید و کاربران حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نمایند.

ماده ۴ : حقوق و مسئولیت های کاربر سالن/ کاربر مجری

۱-۴- در صورتی که کاربر متقاضی با استفاده از سامانه زیب آنلاین درخواست رزرو وقت از یک سالن خاص را ثبت نماید، کاربر سالن ملزم است همان قیمتی را در سالن به کاربر متقاضی ارائه نماید که به مشتریان مستقیم خود ارائه می‌کند. در صورت تخلف، کاربر سالن ملزم به مسترد نمودن مابه التفاوت قیمت بیشتر به کاربر متقاضی می باشد.

تبصره: چنانچه کاربر متقاضی، درخواست اعزام آرایشگر از یک سالن خاص به محل خود را داشته باشد، موضوع از شمول حکم اخیر مستثنی است و کاربر سالن مجاز به محاسبه هزینه مازاد برای اعزام آرایشگر به محل خواهد بود. این هزینه در زمان ثبت سفارش به کاربر متقاضی نمایش داده می شود و کاربر سالن در هرحال نمی تواند بیش از این هزینه ای دریافت نماید.

۲-۴- در صورتی که کاربر متقاضی برای انجام سفارش خود استفاده از خدمات سالن خاصی را مدنظر ندارد و نسبت به ثبت سفارش برای یکی از کاربران مجری اقدام می نماید، کاربر مجری ملزم است همان قیمتی را از کاربر متقاضی اخذ نماید که در سامانه زیب آنلاین برای این خدمت تعیین شده و بر اساس آن ثبت سفارش صورت گرفته است. در صورت تخلف، کاربر مجری ملزم به مسترد نمودن مابه التفاوت به کاربر متقاضی است.

۳-۴- با توجه به این که شرکت تنها واسط انعقاد قرارداد میان کاربر متقاضی با کاربران سالن/مجری بوده و هر سفارش قرارداد مستقلی بین متقاضی و سالن/مجری است و از این رو هر یک از ایشان ساعات مورد نظر خود برای ارائه/ دریافت خدمت را به شرکت اعلام می نمایند و شرکت حسب برنامه زمانی اعلامی ایشان، نسبت به متصل کردن متقاضی به سالن/مجری اقدام می نماید، کاربر مجری/سالن نمی تواند پس از ثبت سفارش نسبت به لغو آن اقدام نماید.

۴-۴- کاربر سالن ملتزم است علاوه بر ارائه مجوز فعالیت خود در زمان عقد قرارداد به شرکت، همواره نسبت به تمدید و به روز رسانی اعتبار این جوازها اقدام نماید. کاربر مجری نیز ملتزم است برای احراز صلاحیت خود در رسته خدمت مورد نظر، گواهی‌نامه دریافتی برای گذران دوره های آموزشی مربوطه نزد مراکز معتبر را به شرکت ارائه نماید.

۵-۴- کاربر سالن/مجری در پروفایل مخصوص خود و در تبلیغ خدمات مطلقا نمی‌تواند از تصاویر مربوط به نمونه کار دیگر سالن‌ها/مجریان استفاده نماید. در غیر این صورت، شرکت رأسا مجاز به اصلاح یا حذف تصاویر یا محتوای منتشر شده توسط کاربر سالن/مجری می باشد و در صورت هر گونه ادعا یا اعتراض، مسئولیت پاسخگویی منحصرا با کاربر سالن/مجری خواهد بود.

۶-۴- کاربر سالن/مجری در تبلیغ خدمات خود می بایست قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید و از انتشار تصاویر غیرمتعارف، خلاف فرهنگ عمومی جامعه و منافی با شؤون خودداری نماید. در غیر این صورت، موضوع مشمول حکم مقرر در بند پیش است.

۷-۴- کاربر سالن/مجری متعهد است بهترین کیفیت را به کاربران متقاضی ارائه نماید و در صورت عدم رضایت کاربر متقاضی، به طرق مقتضی رضایت ایشان را جلب نماید.

۸-۴- کاربر مجری با ثبت نام در سامانه زیب آنلاین صراحتا اظهار می‌نماید که در سلامت کامل بوده و مانعی برای فعالیت وی از لحاظ موازین بهداشتی و مطابق مقررات وزارت بهداشت وجود ندارد. کاربر سالن ملزم به احراز سلامت مجریان تحت پوشش خود مطابق این بند می باشد.

۹-۴- کاربر سالن/مجری متعهد است تمامی پروتکل‌های بهداشتی را در طول ارائه خدمات به کاربر متقاضی رعایت نماید.

۱۰-۴- کاربر سالن/مجری متعهد است برابر سفارش کاربر متقاضی نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که کاربر متقاضی درخواست دریافت سرویس از یک آرایشگر خاص در یک سالن باشد، کاربر سالن ملزم است ترتیب ارائه خدمت به متقاضی را با همان آرایشگر فراهم آورد.

۱۱-۴- کاربر سالن/مجری نمی‌تواند تحت هیچ عنوان کاربر متقاضی را به لغو درخواست در سامانه زیب آنلاین تشویق نماید یا از هر طریق تلاش نماید که کاربر متقاضی را برای دفعات بعدی به جای استفاده از سامانه زیب آنلاین به مراجعه مستقیم به سالن یا تماس مستقیم با سالن تشویق کند.

۱۲-۴- کاربر سالن/مجری می‌بایست حق استفاده و بهره‌برداری از نرم‌افزار را مطابق قراردادهای فیمابین به شرکت پرداخت نماید.

۱۳-۴- با توجه به این که کاربر سالن/مجری با ثبت نام در سامانه زیب آنلاین تنها مجوز استفاده غیر انحصاری و محدود از این نرم‌افزار را دارد، در غیر موارد مصرح در قرارداد فیمابین اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم‌افزاری زیب آنلاین را نخواهد داشت.

۱۴-۴- با توجه به این که شرکت تنها کاربران متقاضی را به کاربر سالن/کاربر مجری معرفی می‌نماید لذا کاربر سالن/مجری نمی‌تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حقی نسبت به شرکت باشد.

۱۵-۴- کاربر سالن/مجری می‌پذیرد قرارداد حاضر، یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت بوده و شرکت می‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات زیب آنلاین گردد.

۱۶-۴- با توجه به این که سامانه زیب آنلاین به عنوان یک واسط تنها کاربر متقاضی را به کاربر سالن/مجری متصل می نماید، نمی‌تواند صلاحیت کاربر متقاضی را تضمین و پاسخگوی اعمال و رفتار وی در قبال کاربرسالن/مجری باشد و از این رو هیچ گونه مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص متوجه شرکت نخواهد بود.

۱۷-۴- کاربر سالن/مجری متعهد است یک شماره شبا به شرکت تعرفه نماید تا در مواردی که کاربر متقاضی متمایل به پرداخت آنلاین هزینه سرویس آرایشگاهی است، شرکت این مبالغ را پس از کسر حق استفاده و بهره‌برداری خود به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می‌نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می شود و کاربر نمی تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.

۱۸-۴- با توجه به این که دارا بودن پروانه کسب از شرایط لازم برای همکاری با سالن و دارا بودن گواهی عدم سو پیشینه کیفری از شرایط لازم برای همکاری با کاربر مجری است، در این راستا کاربر سالن/مجری به شرکت اجازه می‌دهد اطلاعات ثبت نامی را جهت اخذ استعلام صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح (مستقیما یا با واسطه شرکت‌های تعرفه شده از سوی این مراجع) ارسال نماید.

۱۹-۴- کاربر سالن/مجری متعهد است در استفاده از خدمات زیب آنلاین، تمامی قوانین ایران را رعایت نموده، نرم‌افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول ارائه خدمت به کاربر متقاضی، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، شرکت در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف کلیه خسارات وارده را به شرکت را جبران نماید.

۲۰-۴- کاربر سالن/مجری صراحتاً اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی (مالیات بر درآمد و ...)، صنفی و ... مطلع بوده و ملزم به رعایت آن ها می باشد. در صورت عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط از سوی کاربر، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

۲۱-۴- در صورتی که کاربر مجری محل انتخابی کاربر متقاضی را به لحاظ مسائل بهداشتی یا نگرانی‌های امنیتی نامناسب تشخیص دهد، مختار است نسبت به لغو درخواست اقدام و محل را ترک نماید و در هر حال نسبت به اطلاع رسانی موضوع به شرکت در اولین فرصت ممکن اقدام کند.

۲۲-۴- کاربر مجری مجاز است در صورتی که با مراجعه به محل کاربر متقاضی دریابد که شخص دیگری به غیر از متقاضی در انتظار ایشان است یا فرد مورد نظر آقا می باشد، محل را ترک نماید.

۲۳-۴- کاربر مجری مطلقا مجاز به ارائه سرویس‌های آرایشگاهی به آقایان نمی‌باشد. در صورت اثبات خلاف، شرکت مبادرت به قطع همکاری با نامبرده می‌نماید.

۲۴-۴- با توجه به این که با استفاده از سامانه زیب آنلاین، ساعت و محل مراجعه به کاربر متقاضی قابل پیگیری است، کاربر مجری مطلقا مجاز به تغییر ساعت یا محل ارائه خدمت به کاربر متقاضی نمی‌باشد، در غیر این صورت بدیهی است که در صورت بروز هرگونه اتفاق، شرکت به سبب عدم اطلاع و عدم دسترسی به اطلاعات زمان و مکان جدید قادر به مساعدت نمی‌باشد.

ماده ۵: حقوق و مسئولیت های کاربر متقاضی

۱-۵- کاربر متقاضی ملزم است در زمان و مکان مقرر شده حضور یابد و در صورت تمایل به لغو درخواست خود می بایست دست کم این موضوع را ظرف زمانی که در زمان ثبت سفارش توسط سامانه زیب آنلاین نمایش داده می‌شود، به شرکت اطلاع رسانی نماید.

۲-۵- با توجه به این که مشخصات آرایشگر اعزامی و زمان و مکان انجام سفارش در سامانه زیب آنلاین ثبت و در صورت بروز حادثه در اختیار مراجع قضایی و قانونی قرار می‌گیرد، کاربر متقاضی می‌بایست برای حفظ امنیت و سلامت خود از تغییر زمان و مکان انجام سفارش یا موافقت برای اعزام شخص دیگر تعرفه شده از سوی آرایشگر جدا پرهیز نماید.

۳-۵- در صورتی که کاربر متقاضی متعاقب ثبت سفارش و در طول دوره ارائه خدمت، سرویس‌های دیگری را نیز از سالن یا آرایشگر تقاضا نماید، هزینه سرویس‌های مذکور به هزینه‌های قبلی افزوده می‌شود و نامبرده موظف به ثبت درخواست‌های افزوده شده در سامانه زیب آنلاین می‌باشد.

۴-۵- با توجه به این که کاربر متقاضی پس از مشاهده قیمت سرویس درخواستی خود، مبادرت به ثبت درخواست می نماید، نمی‌تواند پس از ثبت سفارش یا دریافت خدمت نسبت به قیمت مذکور اعتراض نماید.

۵-۵- با توجه به حق کاربر متقاضی برای دریافت خدمات با کیفیت، نامبرده مجاز است در صورت عدم رضایت از سرویس‌های آرایشگاهی دریافتی، در همان زمان موضوع را به سالن یا آرایشگر منتقل نماید. در صورت عدم رفع نارضایتی کاربر متقاضی موظف است پیش از پرداخت نسبت به اطلاع رسانی موضوع به شرکت اقدام نماید.

تبصره: حداکثر زمان ثبت شکایت از سالن یا آرایشگر در خصوص ایراداتی که پس از خروج آرایشگر یا خروج از سالن برای کاربر متقاضی ظاهر می شود، 48 ساعت پس از پایان کار است.

۶-۵- کاربر متقاضی ملزم است در صورت نگهداری هر نوع حیوان در منزل یا محل تعیین شده برای اعزام آرایشگر، این موضوع را از قبل و از طریق ثبت در سامانه زیب انلاین به اطلاع آرایشگر برساند در غیر این صورت کاربر مجری مجاز به عدم ارائه خدمت و ترک محل می‌باشد.

۷-۵- کاربر متقاضی ملتزم است در صورتی که ملاحظات خاصی برای سفارش و درخواست خود دارد، این ملاحظات را در محل تعبیه شده در سامانه زیب آنلاین درج نماید.

۸-۵- کاربر متقاضی ملتزم است هزینه سرویس خدمات را به صورت نقدی یا اعتباری (از طریق سامانه زیب آنلاین) پرداخت نماید.

۹-۵- کاربر متقاضی مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده در اختیار دیگر اشخاص–اعم از حقیقی و حقوقی و به‌ویژه افراد زیر ۱۸ سال–قرار دهد یا آن را به هر نحو به دیگری منتقل نماید. بدیهی است ثبت درخواست های گروهی که در سامانه پیش‌بینی شده مجاز است. در صورت تخلف، مسئولیت تمام اقدامات انجام شده از سوی این اشخاص، به‌عهده صاحب حساب کاربری خواهد بود.

۱۰-۵- کاربر متقاضی متعهد است که در استفاده از سامانه زیب آنلاین تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند، نرم‌افزار را برای اهداف قانونی به‌کار گیرد. مسئولیت هر نوع اقدام کاربر که منجر به بروز آسیب بدنی، جانی یا مالی به اشخاص گردد، به‌عهده کاربر است و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۱-۵- کاربر متقاضی می پذیرد قرارداد حاضر، یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت بوده و شرکت می تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات زیب آنلاین گردد.

۱۲-۵- کاربر متقاضی مطلقا مجاز به ذخیره اطلاعات تماس آرایشگرانی که در نتیجه استفاده از سامانه زیب آنلاین به دست آورده، نمی باشد و بدینوسیله متعهد می گردد خارج از سامانه زیب آنلاین با کاربر مجری یا کاربر سالن تماس برقرار ننماید.

۱۳-۵- استعمال دخانیات یا مشروبات الکی حین دریافت خدمات برای کاربر متقاضی ممنوع است. متقابلا کاربر متقاضی می تواند در صورت مشاهده استعمال دخانیات یا مشروبات الکی از سوی آرایشگر اعزامی به محل مراتب را بلافاصله به شرکت اطلاع دهد.

۱۴-۵- کاربر متقاضی می‌‌پذیرد که بسته‌های تشویقی که از سوی شرکت به کاربر متقاضی تخصیص یافته است، برای استفاده شخصی وی در نظر گرفته شده و به همین دلیل می‌‌بایست از انتقال و فروش آن‌ها اجتناب نماید. همچنین نامبرده نمی‌‌تواند وجه معادل بسته‌های تشویقی را از شرکت مطالبه نماید.

۱۵-۵- کاربر متقاضی می‌‌پذیرد که اعتبار موجود در حساب کاربری متعلقه منحصراً جهت بهره‌گیری از سامانه زیب آنلاین قابل استفاده است و حق مطالبه دریافت نقدی این وجوه را نخواهد داشت.

۱۶-۵- مسئولیت نگهداری از اموال متعلق به کاربر متقاضی در طول دریافت ارائه سرویس های آرایشگاهی با شخص وی بوده و می بایست کلیه اقدامات احتیاطی در این خصوص را به عمل آورد.

ماده ۶: حقوق و مسئولیت های شرکت

۱-۶- شرکت حداکثر تلاش خود را برای ارائه خدمات نرم‌افزاری با کیفیت به کاربران به کار می‌گیرد لیکن شرکت نمی‌تواند ضامن عملکرد نرم‌افزار در تمامی سخت افزارها، شبکه های ارتباطی و گوشی‌های تلفن همراه باشد.

۲-۶- شرکت ملزم به ارائه آموزش رایگان به کاربران آرایشگر و سالن‌ها برای استفاده از نرم‌افزار می‌باشد.

۳-۶- چنانچه کاربر متقاضی از سرویس های آرایشگاهی رضایت نداشته باشد و این نارضایتی ناشی از عدم انطابق کامل سرویس ارائه شده با سفارش ثبت شده باشد، کاربر متقاضی این امر را فوراً به شرکت اطلاع داده و شرکت پس از بررسی و احراز صحت موضوع، مساعی خود را از طرقی مانند ارائه سرویس از جانب کاربرمجری دیگر، در جهت حصول رضایت کاربر متقاضی به کار خواهد بست؛ در غیر اینصورت وجه پرداختی نهایتا ظرف ۷ روز کاری به کاربر متقاضی مسترد خواهد شد.

۴-۶- با توجه به این که شرکت از طریق سامانه زیب آنلاین تنها زمینه اتصال کاربر متقاضی به کاربران سالن و آرایشگر را فراهم می‌آورد و قرارداد دریافت سرویس‌های آرایشگاهی فیمابین کاربر متقاضی از یک سو و کاربران سالن /آرایشگر حسب مورد از سوی دیگر منعقد می‌گردد، شرکت هیچ گونه مسئولیت حقوقی یا کیفری در برابر اعمال ایشان در قبال یکدیگر ندارد و در صورت بروز جرم یا خسارت، اشخاص مرتکب شخصا پاسخگو و مسئول خواهند بود.

۵-۶- شرکت متعهد به حفظ و حراست از اطلاعاتی است که کاربران در خلال استفاده از سامانه زیب آنلاین در اختیار شرکت قرار داده‌اند و نمی‌تواند از این اطلاعات جز برای افزایش کیفیت خدمات خود استفاده نماید. بدیهی است در صورت درخواست مراجع قانونی برای دریافت اطلاعات، شرکت در حدود دستور قضایی عمل خواهد نمود.

۶-۶- در صورت مراجعه کاربران به مراجع قضایی و درخواست اطلاعات مربوط به سفارش‌ها، شرکت تنها قادر به ارائه اطلاعاتی خواهد بود که کاربران در سامانه زیب آنلاین ثبت نموده اند. از این رو در صورتی که کاربر متقاضی با کاربران سالن یا آرایشگر خارج از سامانه زیب آنلاین ارتباط برقرار نماید یا زمان و مکان سفارش را با توافق مستقیم با آرایشگر تغییر دهد، شرکت به سبب عدم دسترسی به این اطلاعات تبعا نمی‌تواند در این خصوص مساعدتی به عمل آورد.

۷-۶- مالکیت مادی و معنوی سامانه زیب آنلاین، نام، علامت تجاری و خدمات ارائه‌شده تحت این نام و مانند آن همگی متعلق به شرکت است لذا شرکت حق شکایت علیه کلیه افرادی را که به هر نحو نرم‌افزارهای زیب آنلاین را تغییر دهند، بازتولید یا بازنویسی کنند یا از آن برای تولید یک برنامه مشابه استفاده نمایند یا تلاش نمایند به سرویس ها، برنامه‌ها و شبکه مرتبط با سرورهای این شرکت به صورت غیرمجاز دسترسی بیابند یا از این برنامه درون برنامه دیگری استفاده نمایند، برای خود محفوظ می دارد.

۸-۶- شرکت مجاز به تغییر شرایط و مقررات استفاده از سامانه زیب آنلاین در طول زمان می‌باشد و این تغییرات را از طریق یکی از شیوه‌های ارسال پیامک، ایمیل، بارگذاری شرایط جدید در وبسایت و اپلیکیشن اطلاع‌رسانی می‌نماید. صرف استفاده کاربران از اپلیکیشن پس از تغییر شرایط استفاده و اطلاع‌رسانی آن به منزله پذیرش شرایط استفاده جدید می‌باشد.

ماده ۷- حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران

شرکت متعهد می‌گردد برای حفاظت از داده‌های کاربران که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در خلال ارائه خدمت به دست آورده اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورده، اطلاعات مذکور را جز در موارد ذیل استفاده ننماید:

تبصره: در صورتی که مقامات قضایی و یا اداری به حکم قانون، داده‌ها و یا اطلاعات مربوط به کاربر یا کاربران خاصی را از شرکت مطالبه نمایند، شرکت مطابق با قانون موظف به افشای آنها به مقامات صالح می‌باشد.

ماده ۸- قانون حاکم و شیوه حل اختلاف

۱-۸- شرایط استفاده حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در موارد سکوت در قوانین یا شرایط استفاده حاضر، موضوع تابع عرف حاکم در این صنعت خواهد بود.

۲-۸- در صورت بروز اختلاف فیمابین کاربر متقاضی و کاربران سالن و آرایشگر و نیز هر یک از کاربران با شرکت،طرفین بدوا تلاش خواهند نمود به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند و در غیر این صورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی خواهند بود.